Strona g│ˇwna         Przeczytaj zanim dodasz stronŕ         Jak dodac wpis         Napisz do administratora

Jak dodaŠ wpis


« strona g│ˇwna

  • wejd╝ do kategorii
  • wybierz podkategoriŕ albo utwˇrz now▒
  • wejd╝ do podkategorii i dodaj wpis
  • wystarczy tylko url reszta jest pobierana z META strony (tzn. tytu│ i opis)
  • uwaga: tytu│, mo┐e sk│adaŠ siŕ maksymalnie z 3 wyrazˇw (nie powinien zawieraŠ znakˇw specjalnych)
  • tytu│ i opis mo┐na jeszcze zmodyfikowaŠ przed dodaniem
  • strone mo┐na dodaŠ do kilku odpowiadaj▒cych kategorii


Wpisˇw: 37543 Podkategorii:  2047 qlWeb