Strona gwna         Przeczytaj zanim dodasz stron         Jak dodac wpis         Napisz do administratora

« Strona Gwna

Nowy zawód fundraiser- praca i pomoc dzieciom.

praca,fundraising, fundraiser

Opis:
Fundraiser to inaczej specjalista ds. pozyskiwania funduszy- osoba, ktra zawodowo specjalizuje si niesieniem pomocy. Ma on za zadanie nie tylko zbieranie funduszy na szczytny cel, ale take propagowanie idei filantropii , a oprcz tego umacnianie wizi w gronie darczyc a fundacj. Fundraising opiera si w ogromnym stopniu na duym entuzjazmie fundraisera , a dodatkowo licznych kontaktach i znajomociach. Jest to zwracanie si o doradztwo do firm/dziaalnoci jednoosobowych/przedsibiorstw, ludzi prywatnych, fundacji dobroczynnych albo instytucji rzdowych. Jest to zajcie z nienormowanym czasem pracy. Kto moe sprbowa osobistych si w tej profesji? Fundraiserem moe zosta kada osoba, ktra chciaa aby przyczyni si realizacji szczytnych celw jak na przykad budowa Domw Dziecka, wspieranie chorych dzieci. Praca jest cika, a kada zebrana kwota przynosi du satysfakcj. Zakres obowizkw:

Sowa kluczowe: praca,fundraising, fundraiser

Url: http://e-fundraiser.pl/
Strona dodana: 2011-09-19 22:50:10

Odson 522


Stron mona znale w:
- Kategoria Społeczeństwo Podkategoria praca


Wpisw: 37543 Podkategorii:  2047 qlWeb