Strona g│ˇwna         Przeczytaj zanim dodasz stronŕ         Jak dodac wpis         Napisz do administratora

« Strona G│ˇwna

przydomowe oczyszczalnie

oczyszczalnie,zbiorniki,przepompownie,separatory,przydomowe oczyszczalnie

Opis:
Przydomowa oczyszczalnia drenˇw jest to zespˇ│ urz▒dze˝ pokojˇwek a┐ do filtrowania odpady ciek│ych, powstaj▒cych w rzadkich budynkach ewentualnie ich zbiorowiskach. Przydomowe oczyszczalnie s▒czkˇw stosuj▒ przebiegi niebezrefleksyjnego, biologicznego tudzie┐ sztucznego dezynfekowania przydomowe oczyszczalnie. Na procesy bezwiednego montuj▒ siŕ depozycja, filtracja a flotacja. Korpusku│y ciŕ┐sze od chwili wacie opadaj▒ na zdo│owanie ? sedymentuj▒, wszelako l┐ejsze wznosz▒ siŕ w odniesieniu do jej pokrywy, inaczej flotuj▒. Urz▒dzenia realizuj▒ce te przebiegi owo osadniki gnilne oraz osiedle˝ce Imhoffa. Biegi biologiczne bazuj▒ na wyzyskaniu mikrobˇw. Zdo│aj▒ one zachodziŠ podobnie jak w warunkach tlenowych, niedotlenionych, kiedy oraz beztlenowych. S▒ one dope│niane w przydomowych oczyszczalniach w drena┐u rozs▒czaj▒cym, s▒czkach piaskowych, zminiaturyzowanych z│o┐ach biologicznych i komorach osadu energicznego, podczas gdy oraz w wyp

S│owa kluczowe: oczyszczalnie,zbiorniki,przepompownie,separatory,przydomowe oczyszczalnie

Url: http://zbiorniki321.insanejournal.com/
Strona dodana: 2011-10-14 05:58:57

Ods│on 503


Stronŕ mo┐na znale╝Š w:
- Kategoria Finanse Podkategoria Eksport i Import


Wpisˇw: 37543 Podkategorii:  2047 qlWeb