Strona główna         Przeczytaj zanim dodasz stronę         Jak dodac wpis         Napisz do administratora

« Strona Główna / Sport / wyjazdy integracyjne


» eventy firmowe

Często wadliwe funkcjonowanie firmy ma podłoże już w jej wnętrzu. Dlatego coraz czę¶ciej organizuje się eventy firmowe dla pracowników. Jubileusz firmy, otwarciu nowego zakładu czy ogłoszeniu nowej strategii to doskonałe okazje by poinformować o polityce firmy, jej osi±gnięciach i przyszłych planach. Jednocze¶nie event umożliwia spotkania się pracowników różnych szczebli - od kadry zarz±dzaj±cej do pracowników na najniższych szczeblach, sprzyja swobodnej rozmowie czy wspólnej zabawie. Tego typu imprezy firmowe aktywizuj± grupę, daj± możliwo¶ć wzajemnego poznawania się pracowników, poprawy komunikacji, rozwi±zywania konfliktów w poszczególnych zespołach lub pomiędzy działami. Poza tym, organizacja eventów pracowniczych ukierunkowuje na zdobywanie wiedzy i rozwój a także wpływa na generowanie nowych pomysłów a to przedkłada się na wzrost sprzedaży i zyski. O funkcjonowaniu firm i instytucji w głównej mierze decyduj± zyski. Potencjał tkwi zarówno w zmotywowan

www: http://www.fox.sc/

:: eventy firmowe | link nie działa/spam?


  Strona: :  1 |Wpisów: 37543 Podkategorii:  2047 qlWeb